Opphavsrett og brukerrettigheter


Eier / tilbyders informasjon
:
Denne hjemmesiden eies og redigeres av:

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
N-1266 OSLO

Norge

Telefon:  +47 22 75 17 70
Telefax:  +47 22 75 17 71

Org. nr.: 958 534 221 MVA

Bedriftens juridiske representant er President og CEO: Mr Hans Henrik Lund​

Bruk av hjemmesiden
Alle opplysninger på denne hjemmesiden er publisert av Nilfisk med det formål at de er nøyaktige og korrekte. Innholdet blir jevnlig sjekket og ajourført. Likevel påtar Nilfisk seg intet ansvar for at innholdet er korrekt, komplett, oppdatert og konstant tilgjengelig. Nilfisk forbeholder seg retten til å endre innholdet på hjemmesiden uten at det blir varslet på forhånd.

Produktene representerer Nilfisk samlede produktprogram, og en del produkter er derfor ikke tilgjengelige på alle markeder. Nilfisk frasier seg ethvert ansvar for bruk og egnethet av innholdet for den som besøker siden. Bindende opplysninger, råd, anbefalinger og uttalelser foretas bare av Nilfisk i direkte kommunikasjon.

Nilfisk garanterer ikke, og aksepterer ikke ansvaret for at hjemmesiden eller den serveren som gjør hjemmesiden tilgjengelig, er fri for virus eller lignende.  Denne hjemmesiden kan være linket til andre hjemmesider. Innholdet på disse sidene er ikke eid av Nilfisk, heller ikke selv om det linkes direkte til spesifikt innhold ved hjelp av hyperlinks. Velger en å bruke en link til en ekstern hjemmeside, skjer det på eget ansvar.

Denne hjemmesiden er utarbeidet i henhold til norsk juridisk system, og bruken av hjemmesiden er underlagt norsk lov. Lovhjemmel for transaksjoner med registrerte forhandlere, juridiske enheter og fond hører til  Nilfisk AS hjemstedsrett.

e
En del av Nilfisk’s internettjenester kan benyttes, uten at de avslører personlige opplysninger. Ved direkte kontakt eller henvendelser kan det likevel være nødvendig for oss å anmode om å lagre, behandle og/eller benytte visse opplysninger som indikerer personlig identitet. Når Nilfisk samler inn og bruker personlige opplysninger, som De selv har gitt opplysninger om, eller som er tilegnet via Deres adgang til vår hjemmeside, er det utelukkende med dét formål å behandle Deres henvendelse. Opplysningene lagres av Nilfisk og videreformidles, om nødvendig, til andre virksomheder i Nilfisk gruppen. Alle personlige opplysninger behandles fortrolig og i henhold til lovgivning om beskyttelse av persondata.Nilfisk samler IP-adresser til systemadministrasjon og intern oppfølgning og analyse. Når De besøker hjemmesiden vår lagrer våre servere bare IP-adre

ssen.

Copyright/Varemærker


Innholdet av denne hjemmesiden må ikke brukes, publiseres, endres og/eller gjøres tilgjengelig for utenforstående i forretningsmessig øyemed. Dette gjelder ikke tekst, bilder og diagrammer, såfremt de benyttes til promotering av Nilfisk’s produkter for registrerte forhandlere. Nilfisk kan ikke holdes ansvarlig for bruk eller misbruk av disse informasjonene.

.

 AS, og må ikke være registrert av tredjepart som domenenavn, en del av domenenavn, eller varemerker.

​​