Informasjon vedrørende COVID retningslinjer hos Nilfisk


12.03.2020 15:34

Nilfisk Norge, som en del av en global ansvarlig bedrift, har satt opp retningslinjer i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Selgere skal forsøke å begrense fysiske møter og vi anbefaler bruk av telefon, Skype eller andre digitale løsninger. Møder vil fortsatt kunne gjennomføres men kun etter avtale. 

 Nilfisk sine medarbeidere vil ellers, i den utstrekning det er mulig, jobbe hjemmefra til utgangen av mars.

Kundeservice vil fortsatt være åpent og vil løse sine oppgaver enten fra kontoret eller via hjemmekontor. Det kan i perioder være lengre behandlingstider på både e-post og telefon.

Våre lagerfunksjoner i Danmark og Tyskland vil operere som tidligere og vi forventer ikke vesentlige endringer i deres daglige drift.

Hvis det er noen spørsmål kan en ta kontakt med lokal salgsrepresentant eller vårt kundesenter på telefon 22 75 17 80 

Vi håper på alles forståelse og samarbeid i denne ekstraordinære situasjonen.​